Ceník

Příspěvek na provoz Ovčína je 90Kč/noc/osoba, minimálně ale 500Kč/noc za všechny osoby.

Příspěvek je využit na pokrytí nákladů (energie) a nutné opravy. Garantujeme, že 100 procent vybraných příspěvků se vrací do Ovčína.