Ceník

Příspěvek na provoz Ovčína je 50Kč/noc/osoba, v případě méně než 6 osob pak 300Kč/noc za všechny.

Příspěvek je využit na pokrytí nákladů (energie) a nutné opravy. Garantujeme, že 100 procent vybraných příspěvků se vrací do Ovčína.